Openbare sector

KantorenBouwbedrijf E. Dillen is actief in de utiliteitsbouw en bouwt kantoorgebouwen en scholen en realiseert projecten in de sociale huisvesting en de verzorgingssector zoals rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.


Voor al deze projecten heeft Bouwbedrijf E. Dillen de gepaste know-how ter beschikking in de vorm van ingenieurs en professioneel materieel en is daardoor een betrouwbare partner voor overheidsinstellingen, professionele investeerders, banken en scholen.

Logo Kiwa
Uiteraard worden alle geldende veiligheidsvoorschriften gevolgd en beschikt Bouwbedrijf E. Dillen over alle noodzakelijke erkenningen en certificaten.


Bouwbedrijf E. Dillen is erkend in categorie D klasse 8 en beschikt over het attest VCA **