Clausule

Privacybeleid.

Bouwbedrijf E. Dillen nv respecteert uw privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer d.d. 08/12/1992 hebt u het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens. Bouwbedrijf E. Dillen nv gebruikt uw gegevens voor haar klantenbestand, klantenservice, prospectie, marketingdoeleinden en opvolging van haar projecten. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt binnen de organisatie van Bouwbedrijf E. Dillen nv, haar onderaannemers en leveranciers en worden verder nooit aan derden doorgegeven.

Gebruiksovereenkomst.

Alle informatie op deze website en de daarbijhorende gegevens-databank worden enkel ten informatieve titel verstrekt.
Bouwbedrijf E. Dillen nv vult alle gegevens naar best vermogen in, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inhoudelijke fouten. De bezoeker van deze website kan derhalve geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie. 

Algemene verkoopsvoorwaarden.

Klik hier voor onze algemene verkoopsvoorwaarden.